O autorze
Studiowałem historię sztuki i muzykę indyjską. Jestem poetą i muzykiem. Odbyłem dwie wielkie podróże do Indii, gdzie badałem kulturę, również pod kątem ateizmu, oraz indyjską muzykę klasyczną. To ostatnie zaowocowało wykładami na Uniwersytecie Wrocławskim z historii klasycznej muzyki indyjskiej. Współpracowałem z reżyserem Zbigniewem Rybczyńskim przy tworzeniu scenariusza jego nowego filmu. Od grudnia 2011 roku do lutego 2018 roku byłem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Obecnie nadal pozostaję członkiem zarządu PSR. W 2014 roku otrzymałem nagrodę Kryształowego Świecznika od publiczności za działania na rzecz świeckości w Polsce. W tym samym roku zostałem kandydatem (bezpartyjnym) do Parlamentu Europejskiego z listy Europa+ Twój Ruch. Moje liczne teksty dostępne są także na portalach Racjonalista.pl, Hanuman.pl a od 21 marca 2014 roku także na stronie racjonalista.tv, w którym pełnię funkcję redaktora naczelnego. Na tej stronie można też zobaczyć liczne audycje telewizyjne współtworzone przeze mnie. Od ponad dwóch lat na videoblogu na kanale YouTube, wzorem anglosaskim, prowadzę pogadanki na temat ateizmu. Ostatnio zacząłem też tworzyć dla tego kanału audiobooki. Twórcze połączenie nauki ze sztuką, promowanie racjonalnego zachwytu nad światem i istnieniem są głównymi celami mojej działalności.

Humaniści z całego świata wystąpili przeciwko prześladowaniom ateistów w Malezji

Malezyjscy ateiści
Kilka dni temu obiegło sieć zdjęcie ze spotkania malezyjskich ateistów. Spotkało się ono z groźbami śmierci, a także z jadowitymi atakami ze strony przedstawicieli rządu Malezji. Ateiści zostali uznani za "dewiantów" i zagrożenie dla islamu oraz prawa. Kilku ministrów zaczęło nawoływać do polowania na nich.

Ten smutny incydent spotkał się z mocną reakcją ze strony Międzynarodowej Unii Humanistycznej i Etycznej, organizacji zrzeszającej setki stowarzyszeń i fundacji zajmujących się świeckim humanizmem na całym świecie. Obecnie przewodniczącym tej wielkiej, zabierającej głos w ONZ organizacji jest znany brytyjski humanista, Andrew Copson. Tu możecie zobaczyć nasz wywiad z nim:Poniżej przytaczam list do premiera Malezji skierowany przez Andrew Copsona z ramienia IHEU, świeckich humanistów z całego świata.

Do premiera Malezji Najiba Razaka
Temat: Protest przeciwko traktowaniu osób niereligijnych w Malezji

Piszę do Pana z ramienia Międzynarodowej Unii Humanistycznej i Etycznej (IHEU), która jest globalną przedstawicielką ruchu humanistycznego. Jesteśmy międzynarodową organizacją pozarządową akredytowaną w Organizacji Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem ECOSOC. Nasi członkowie i zwolennicy to zróżnicowana grupa organizacji pozarządowych i osób indywidualnych z całego świata.

Pragniemy mocno zaprotestować przeciwko mowie nienawiści i nawoływaniu do prześladowań, jakimi posłużył się w tym miesiącu minister pańskiego rządu Datuk Seri Shahidan Kassim, przeciwko grupie ateistów z Kuala Lumpur, których zdjęcie niedawno obiegło Malezję i zostało zauważone na świecie.


Myśl, że powinno się polować na ateistów, że powinny to czynić władze Malezji z pomocą społeczeństwa, jest w istocie wezwaniem zachęcającym do polowania na czarownice, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami i zagrożeniami dla będącego zwierzyną łowną człowieka w odniesieniu do jego indywidualnego bezpieczeństwa i wszystkiego, co się z nim wiąże. Uważamy, że użycie tego typu języka i podżeganie do takich zachowań skazuje osoby będące obiektami nagonki na gwałtowny odwet. Osoby te tak naprawdę nie zostały przecież oskarżone o coś więcej niż spotkanie z przyjaciółmi o podobnych poglądach na prywatnej przestrzeni.

Będący obiektem brutalnej nagonki ateiści z Kuala Lumpur mają prawo do wolności myśli i przekonań, przysługuje im także prawo do stowarzyszania. Nie popełnili oni żadnej zbrodni. A jednak wielu urzędników rządowych mówiło o potrzebie "zbadania" ich działań, chociaż żadne prawo nie zostało naruszone i nie zostały wniesione żadne oficjalne oskarżenia.
Zwracamy również uwagę na język Pana ministra, który twierdzi, iż "humanizm i sekularyzm, a także liberalizm" są "dewiacyjne" i stanowią zagrożenie dla islamu i państwa.
W każdym kraju żyją ateiści i humaniści. Mają prawo istnieć. Żadna kultura, religijna lub inna, nie jest jednorodna, a sama jednorodność byłaby niepożądana, nawet jeśli byłaby możliwa. Kwestionowanie utartych przekonań i reguł, poszukiwania i nowe pomysły sprawiają, że społeczności ludzkie poprawiają swoje błędy i wzrastają. To co odmienne i nowe nie powinno powodować strachu. Z pewnością jedna z lekcji, która jasno i wyraźnie wypływa z historii świata, polega na tym, że próby stłumienia, cenzury lub wyeliminowania ludzi o różnych poglądach lub przekonaniach, zarówno politycznych, religijnych, jak i filozoficznych zawsze mają konsekwencje, które naruszają ludzką godność i niszczą indywidualne życie. Lepiej jest stworzyć społeczeństwo, które toleruje różnorodność i stara się akceptować mniejszości religijne lub światopoglądowe (w tym niereligijne).

Prosimy, abyście wraz z ministrami pozwolili, a nawet zachęcali do istnienia rozmaitych przekonań i światopoglądów w Malezji, abyście zapobiegali atakom na osoby niereligijne, i dyscyplinowali tych w rządzie, którzy nadal atakują ateistów za to, że po prostu wyrażają swoje ateistyczne poglądy.

Z poważaniem,
Andrew Copson
Prezes Międzynarodowej Unii Humanistycznej i Etycznej


Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę, iż Malezja i tak uchodzi za w miarę liberalne państwo wśród tych zdominowanych przez islam. W 13 państwach muzułmańskich za odejście od islamu grozi kara śmierci. Niestety, Malezja, podobnie jak Indonezja, również zmierzają w tę ponurą stronę.

Jedną z możliwości poprawienia tej sytuacji jest globalna i krytyczna dyskusja na temat islamu, bez żadnego upiększania tej religii i bez hamowania krytycznych spostrzeżeń. W świecie islamu żyją ludzie wrażliwi, którzy po prostu nigdy nie zetknęli się ze starannie uzasadnioną krytyką swoich wierzeń. Pod jej wpływem część z nich mogła by stanąć po stronie liberalizacji religii Mahometa. Sądzę, że humanistów jest na świecie zbyt mało, aby mogli dokonać tej zmiany samodzielnie.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...